Kentico se s investicí dělí na dvě firmy. Co to znamená?
Život v Kentico, Rozhovory

Kentico se s investicí dělí na dvě firmy. Co to znamená?

Kentico získává dohromady 60 milionů dolarů, a rozděluje se na dvě firmy – Kentico Software a Kontent.ai. Proč se rozhodl pro tuto cestu? Jak vybíral investora? A co tahle změna přinese Kentico? O tom jsme si povídali s Petrem Palasem, naším zakladatelem a majoritním vlastníkem.

S externí investicí se z produktových divizí stávají samostatné firmy.

Máme za sebou další přelomový rok, v Kentico se udála spousta změn. Můžeš nám je stručně přiblížit?

Od roku 2004 jsme fungovali jako tzv. bootstrapped firma – vždycky jsme si na sebe vydělali sami a byli na to hrdí. To fungovalo do určité chvíle. 

Od začátku jsme měli úspěšný produkt, dnešní Xperience, který se skvěle vyvíjel a doteď je vysoce ziskový. Vedle něj jsme v roce 2015 začali budovat produkt nový – Kentico Kontent. Celou dobu jsme ho podporovali zisky z Xperience, abychom mu pomohli vyrůst v plnohodnotný byznys. Byli jsme sami sobě investorem. A povedlo se.

Takže ze start-upu uvnitř firmy vyrostl plnohodnotný byznys?

Ano. A oba produkty teď mají vlastní specifické aspirace. Oba chtějí investovat – do vývoje, prodeje i marketingu. A každý to chce dělat po svém a s větším impaktem. 

Mohli jsme buď pokračovat jako dřív, ale být omezeni v růstu. Nebo přijmout externí investici a nečekat, až si na všechno vyděláme sami. 

Situce na trhu je ideální k tomu, abychom vyrostli. Proto jsme se rozhodli získat externí kapitál – ne proto, že bychom museli, ale proto, že chceme podpořit další růst.

Jak se firma rozdělila?

Náš interní start-up se nyní odděluje jako samostatná firma, Kontent.ai. Má k dispozici investici v celkové výši 40 milionů. A Kentico se vrací ke kořenům, tedy ke svému vlajkovému produktu – Xperience. 

Zůstává tedy firma Kentico s produktem Xperience. Co to pro nás znamená?

Pro Kentico to znamená, že bude moci vydělané zisky reinvestovat do sebe, svých lidí a do svého produktu.

Zaměříme se na novou generaci Xperience by Kentico – bude cloud-native s úplně novou moderní architekturou a uživatelským rozhraním. Na to se moc těšíme a posune nás to o velký krok dopředu.

Jen v tomto roce plánujeme nabrat přes 60 nových kolegů a kolegyň. Jsme profitabilní firma, proto teď budeme intenzivně investovat do našeho produktu, Xperience. Až dokončíme jeho transformaci do cloudu, Kentico čeká investice 20 milionů dolarů.

 Jak jsi k tomuhle rozhodnutí dospěl?

Úplně na počátku to bylo moje rozhodnutí, nemohl ho udělat nikdo jiný. Byl jsem samozřejmě zvědavý, jak budou reagovat lidi z exekutivního týmu. Přece jen jsme vždycky byli hrdí na to, že jsme nezávislí a věci si můžeme dělat podle sebe. Zjistil jsem, že uvažují stejně jako já a plně mě podporují

Proč externí investici lidé v Kentico vnímají pozitivně?

Celkový pocit ve firmě je, že máme příležitost posunout se dál a dělat věci líp, s větším dopadem. Získáme nové možnosti, na které bychom bez investice museli čekat několik let a trh by nám utekl. 

Objevily se nějaké obavy?

Určitě. Jak se změní kultura a hodnoty, co to bude znamenat pro naši nezávislost, jak budou investoři ovlivňovat chod firmy… 

Kentico ale od počátku buduje dlouhodobou hodnotu, vztah k zákazníkům i vlastním zaměstnancům. Nikdy jsme nechtěli jen bleskově vyrůst. Na tom se nic nemění a podle toho jsme také vybírali investory.

Kdo jsou naši investoři a proč jsme si padli do oka.

Jak se s investicí Kentico změní?

Je důležité říct, že investice je minoritní. Pořád jsem většinový vlastník. Firmu už ale řídí nový CEO, Dominik Pintér. Ten dělá strategická rozhodnutí, která následně schvaluje board, jehož jsem členem. 

Od začátku je pro mě zásadní mít společný cíl – abychom sladili, co chci já jako zakladatel firmy, co chtějí a potřebují management, investoři i zaměstnanci. Budeme tak táhnout za jeden provaz stejným směrem. Takhle máme nastavená očekávání.

Kdo jsou naši investoři?

Po pečlivé úvaze a důkladných jednáních se našimi minoritními akcionáři stali Expedition Growth Capital z Velké Británie. 

Proč jsme si je vybrali?

Slýchával jsem příběhy, kde investoři nebyli na jedné lodi s managementem a tlačili firmu, kam nechtěla. Hledal jsem proto investory, se kterými budeme sladění z hlediska vize, cílů i hodnot.

Kentico je od začátku firma, pro kterou je středobodem zákazník a jeho potřeby. Nechceme tedy investora, kterého zajímá jen navýšení tržeb. V Expedition máme skutečného partnera. Věci, do kterých se pustíme, všichni chceme, všem nám dávají smysl. Proto jsme si s jeho hledáním dali načas.

Oslovovala nás spousta fondů, a tak jsem měl srovnání. A právě s Expedition jsme se bavili dlouhé měsíce před samotným započetím fundraisingu. 

Jsou mi lidsky blízcí. Zjistili si předem spoustu informací o naší firmě a trhu. Vědí, do čeho jdou, a není to jen o číslech. Mnohem víc se chtěli bavit o strategii, kde vidíme svou pozici na trhu, jak chceme dál rozvíjet produkt. Věnovali tomu čas a péči. 

Čím Expedition zaujalo Kentico?

Investují do B2B firem se SaaS produkty. Specializují se dlouhodobě na firmy, které mají už silný byznysový model, silnou trakci na trhu a vybudované všechny potřebné základy, proto se mohou soustředit na růst. Přesně do toho obrazu zapadáme. 

Tito investoři se nezaměřují na začínající start-upy. Do portfolia Expedition Capital tak patří samé zajímavé firmy, např. Lemlist, původně Lempire. To je firma s velmi podobným příběhem. 

Co je pro tebe osobně na Expedition Growth Capital důležité?

Jsou nám blízcí z hlediska hodnot – je pro ně zásadní udržitelnost. A také investoři, kteří přispívají do tohoto fondu, stejné hodnoty sdílejí. Například Oxford University Endowment Fund, nezisková organizace, která získané dary investuje tak, aby jejich hodnotu znásobila. Výnos z investic poté distribuuje na podporu své věci. To jim pomáhá dlouhodobě efektivně fungovat – i v dobách, kdy peníze od dárců dočasně nepřicházejí. 

A pokud bude úspěšné Kentico, potažmo Expedition, budou úspěšné i takovéto neziskové organizace. Finanční hodnota, kterou vyprodukujeme, bude mít pozitivní dopad.

Má Kentico nějaké další investory?

S menší investicí se v tomto kole přidal i Tomáš Kratochvíl, bývalý CEO firmy Moravia IT. Tomáše znám spoustu let, ještě z mého prvního zaměstnání právě v Moravii. Před několika lety se mnou začal spolupracovat jako kouč a následně jako člen poradního sboru. Teď se přidal k investici a bude pokračovat v našem boardu.

(Staro)nové vedení Kentico.

Změnil se nějak management Kentico?

V čele Kentico stane Dominik Pintér jako CEO. V posledních dvou letech se jako Managing Director podílel na růstu divize Xperience. Vedle něj budou ve vedení lidé namixovaní ze zkušených manažerů Kentico a zajímavých nových tváří, které přinášejí nové pohledy a nápady z jiných firem. Ten tým je dobře vybalancovaný

Mohl bys nám nového CEO představit? Proč je pro tebe plnohodnotným nástupcem?

Dominik v Kentico pracoval, poté odešel nasbírat zkušenosti do dalších firem – od velkého korporátu po rychle rostoucí start-up. Náš byznys dobře zná, k firmě má vztah, zná se s kolegy/němi, zákazníky i partnery. Zároveň má spoustu zkušeností odjinud, proto přináší nové myšlenky

Petr Palas – co dál?

Jakou roli tedy budeš v Kentico zastávat?

Důležité je, že z firmy neodcházím. Nebudu ji sice aktivně řídit na každodenní bázi, ale zůstávám předsedou představenstva. S Dominikem a investory budu spolupracovat na definici strategie a cest, jak ji realizovat. Takže žádná překotná změna. 

Co to pro tebe znamená?

Slibuju si od těchto změn menší pracovní nasazení. Budu se věnovat strategii, ale zároveň budu mít volný čas. Už to manželce konec konců slibuji 18 let. 

Mám spoustu koníčků a aktivit, na které doteď nebylo tolik času, mám dceru, která závodně jezdí na koni. Také dva psy, koně... 

Vždycky mě bavilo něco vytvářet, něco konkrétního. Rád bych se věnoval programování. Třeba jsem vždycky chtěl naprogramovat vlastní hru. Tak na to budu mít čas. 

Na co se těšíš?

Na dovolenou. Budu teď pár týdnů cestovat. 

Zajímá vás, jak to u nás chodí, a chcete vědět všechno mezi prvními? Sledujte nás na Facebooku, LinkedIn nebo Instagramu.

Další články v kategorii

Vánoční ohlédnutí za rokem plným nových příležitostí a přátelství

Rok 2023 se chýlí ke konci. A že se toho tentokrát v Kentico spoustu událo…

Chci vědět víc

Kentico a CSR: Od nápadu k rychlé akci

Pravidelně pomáháme. CSR pro nás není marketingový tah – vychází odspodu. Když má někdo nápad, jak podpořit dobrou věc, dá dohromady další nadšence a jdou do toho. A firma je po...

Chci vědět víc

Záhadná pozice č. 5: Engineering Manager

Zavedli jsme novou pozici, která pomáhá týmu pracovat efektivně a spokojeně. Uvolňuje ruce Technical Leaders, komunikuje, zajišťuje správné procesy, týmům i jednotlivcům pomáhá ...

Chci vědět víc