Zásady ochrany osobních údajů

Ucházíte se o zaměstnání u nás v Kentico? V tomto textu se dozvíte, jaké z vašich osobních údajů potřebujeme znát a shromažďovat. 

Pro začátek slibujeme, že vaše osobní údaje budeme chránit. Kdykoliv nám je poskytnete, použijeme je výhradně v souladu s veškerými platnými zákony na ochranu údajů, včetně tzv. Obecného nařízení na ochranu osobních údajů („GDPR“). Budeme je uchovávat v bezpečném prostředí a přístup k nim dostanou pouze osoby, které je potřebují znát.

Uchazeči o zaměstnání

Jaké z vašich údajů budeme shromažďovat?

Pokud se budete v Kentico ucházet o místo, uložíme si váš životopis s veškerými informacemi, které v něm uvedete. Stejně tak osobní údaje ve vaší žádosti nebo jiných dokumentech, které nám pošlete nebo předáte – ať už prostřednictvím e-mailu, kontaktního formuláře na stránce jobs.kentico.com, osobně nebo jakkoli jinak.

Zejména to bývají kontaktní informace – např. jméno, bydliště, datum narození, e-mailová adresa a telefonní číslo. Nezbytné jsou také informace, které nám umožní vyhodnotit vaši žádost a rozhodnout o dalším průběhu výběrového řízení. Patří k nim například informace o vašem vzdělání, odborné kvalifikaci a profesních zkušenostech. 

Jak budeme shromažďované údaje používat a pro jaké účely?

1) Náborový proces 

Vaše osobní údaje budeme používat pro účely náborového procesu, hlavně pro posouzení vaší žádosti, provádění pohovorů, případných zkoušek apod. Pokud dané pracovní místo získáte a oboustranně budeme mít zájem uzavřít spolu pracovní smlouvu, pak tyto údaje použijeme i pro přípravu smlouvy.

Vaše osobní údaje nezbytně potřebujeme k tomu, abychom mohli připravit a uzavřít s vámi pracovní smlouvu (viz článek 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR). S údaji budeme pracovat až do okamžiku uzavření pracovní smlouvy, nebo dokud nebude zřejmé, že smlouvu uzavírat nebudeme. Nemáte právní povinnost nám tyto údaje poskytnout, v takovém případě se ale nemůžete o místo u nás ucházet. 

2) Databáze potenciálních zaměstnanců společnosti Kentico 

Pokud nám dáte svůj výslovný souhlas, povedeme vaše osobní údaje ve své databázi potenciálních zaměstnanců. Především jde o váš životopis. Proč to děláme? Je možné, že se časem v Kentico uvolní pracovní pozice, která bude jako ušitá pro vás. Tím pádem potřebujeme mít kontaktní údaje, ať se vám můžeme hned ozvat. 

Zpracování vašich osobních údajů za tímto účelem je založeno na vašem souhlasu ve smyslu článku 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR. Údaje budeme využívat jen po dobu trvání vašeho souhlasu. Ten můžete kdykoliv jednoduše odvolat – stačí napsat e-mailovou zprávu na adresu privacy@kentico.com. Nemáte žádnou právní povinnost nám tyto údaje poskytnout. Pak vás ale nebudeme moct mít v databázi a ozvat se, když se uvolní zajímavá pracovní pozice.

Informace o volném pracovním místu

Jaké z vašich údajů budeme shromažďovat?

Na naší stránce jobs.kentico.com můžete zažádat, abychom vám zaslali upozornění, když se uvolní vaše vyhlédnuté pracovní místo. Můžete to udělat také e-mailem nebo jiným způsobem. Poté si uložíme vaše osobní údaje, které nám k tomuto účelu poskytnete. Obvykle to jsou základní kontaktní údaje, jako je např. jméno, bydliště a e-mailová adresa.

Jak budeme shromažďované údaje používat a pro jaké účely?

Pokud se uvolní pracovní místo, o které máte zájem, napíšeme vám e-mail. Ale jen v případě, že jste k tomu dali svůj výslovný souhlas.

Zpracování vašich osobních údajů za tímto účelem je založeno na vašem souhlasu ve smyslu článku 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR. Údaje budeme využívat jen po dobu trvání vašeho souhlasu. Ten můžete kdykoliv jednoduše odvolat – stačí napsat e-mailovou zprávu na adresu privacy@kentico.com. Nemáte žádnou právní povinnost nám tyto údaje poskytnout. V takovém případě vás však nebudeme moct informovat o volných pracovních místech.

Workshopy a další akce

Jaké z vašich údajů budeme shromažďovat?

Pokud se zúčastníte workshopu nebo jakékoliv naší akce (dále souhrnně jako „Akce“), budeme shromažďovat osobní údaje, které nám poskytnete během přihlášení na tuto akci nebo v jejím průběhu. Obvykle jde o základní kontaktní údaje, jako jsou např. jméno, bydliště, firma, pracovní pozice, telefon a e-mailová adresa a fotagrafie pořízené v rámci konání Akce zpracované za účelem propagace na našich webových stránkách nebo sociálních sítích.

Jak budeme shromažďované údaje používat a pro jaké účely?

1) Realizace Akce 

Vaše osobní údaje budeme používat k uspořádání Akce, k její realizaci a k tomu, abychom vám mohli poskytnout nezbytné služby, které s Akcí souvisejí a také vás informovat o další, nebo podobné akci.

Konkrétně to znamená, že vám budeme posílat podklady a prezentace z Akce. Pokud o tyto materiály nemáte zájem, napište nám e-mail na adresu privacy@kentico.com.

Proč vaše údaje potřebujeme zpracovávat? Potřebujeme mít kontakty na všechny účastníky Akce, aby na ni měli přístup a abychom jim mohli posílat zmíněné materiály. V právnické řeči to znamená, že spolu uzavřeme a budeme plnit smlouvu, která může mít podobu ústní či jiné dohody (viz článek 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR). Osobní údaje budeme zpracovávat až do ukončení veškerých příslušných smluvních povinností. Nemusíte nám tyto údaje poskytnout, v takovém případě se však nebudete moci zúčastnit žádné Akce.

2) Vyhodnocení Akce 

Vaše osobní údaje můžeme také využívat při hodnocení úspěšnosti Akce. To často provádíme v rámci hledání nových kolegů. Nashromážděné údaje z akce můžeme přiřazovat k vašim dalším údajům, které jste nám poskytli jako uchazeči o práci u nás.

Zpracování vašich osobních údajů za tímto účelem je nezbytné pro účely oprávněných zájmů společnosti Kentico ve smyslu článku 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány až do ukončení veškerých příslušných smluvních povinností a dále po následujících šest měsíců.

3) Používání vašich fotografií 

Účastí na akci dáváte souhlas, že můžeme používat vaše fotografie pořízené na Akci, budeme mít oprávnění dál s nimi pracovat. Jak? Můžeme vás poté informovat o Akci a také ji s využitím fotografií propagovat. Většinou to znamená, že vaše fotografie použijeme na našich webových stránkách nebo sociálních sítích.

Zpracování vašich osobních údajů za tímto účelem je založeno na vašem souhlasu ve smyslu článku 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR. Údaje budeme využívat jen po dobu trvání vašeho souhlasu. Ten můžete kdykoliv jednoduše odvolat – stačí napsat e-mailovou zprávu na adresu privacy@kentico.com. Nemáte žádnou právní povinnost nám tyto údaje poskytnout. 

Aktivity v oblasti personálního marketingu

Jaké z vašich údajů budeme používat?

Pro účely aktivit v oblasti personálního marketingu můžeme používat jen vaše základní kontaktní údaje, především jméno a e-mailovu adresu.

Jak budeme údaje používat?

Vaše osobní údaje budeme používat pro aktivity v oblasti personálního marketingu jen s vaším výslovným souhlasem, který nám dáte během aktivit na webové stránce jobs.kentico.com nebo jejích subdoménách.

Pokud od vás tento souhlas dostaneme a údaje nám poskytnete, pak je budeme používat k zasílání newsletteru na váš e-mail – zpravidla o práci u nás v Kentico a také o akcích, které pořádáme.

Zpracování vašich osobních údajů za tímto účelem je založeno na vašem souhlasu ve smyslu článku 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR. Údaje budeme využívat jen po dobu trvání vašeho souhlasu. Ten můžete kdykoliv jednoduše odvolat – stačí kliknout na příslušné tlačítko v zápatí jakéhokoliv marketingového sdělení. Nemáte žádnou právní povinnost nám tyto údaje poskytnout. 

Příjemci

Když mluvíme o tom, že budeme shromažďovat a používat vaše osobní údaje, platí to pro všechny společnosti v rámci skupiny Kentico, které mezi sebou informace sdílí. Všechny tyto společnosti tedy mohou s vašimi osobními údaji pracovat: 

 • společnost Kentico Software CZ s.r.o., se sídlem Brno, Nové sady 996/25, PSČ 602 00, Česká republika, 
 • společnost Kentico Software B.V., se sídlem Hogehilweg 19, Amsterdam, 1101 CB, Nizozemí,
 • společnost Kentico Software Limited, se sídlem 68 Lombard Street, Londýn, Spojené království,
 • společnost Kentico Software, LLC, společnost s ručením omezeným založená ve státě New Hampshire, se sídlem 15 Constitution Drive, Suite 2G, Bedford, NH, 03110, USA,
 • společnost Kentico Software Pty Ltd., se sídlem 83 Mount St., North Sydney, New South Wales 2060, Austrálie, 
 • a společnost Kentico software s.r.o., se sídlem Brno, Nové sady 996/25, PSČ 602 00, Česká republika.

Vaše osobní údaje budou zpracovávat naši důvěryhodní zpracovatelé:

 • společnost Microsoft Corporation, se sídlem One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-7329, USA, která je poskytovatelem služeb v oblasti cloud computingu (Microsoft Azure Services), nebo její subdodavetelé (seznam subdodavatelů je k dispozici na následující adrese https://aka.ms/Online_Serv_Subcontractor_List).

Některé z výše uvedených třetích osob mají sídlo mimo Evropskou unii, a tudíž mohou být vaše osobní údaje předávány mimo Evropskou unii. Jelikož společnost Kentico odpovídá za vaše osobní údaje, vždy zajišťujeme, aby zůstaly během přenosu chráněny a v bezpečí. Příslušná ochranná opatření mají podobu standardních smluvních doložek schválených Evropskou komisí nebo se zakládají na tzv. štítech na ochranu soukromí mezi EU a Spojenými státy a mezi Švýcarskem a Spojenými státy.

Vaše práva podle GDPR

Jako subjekt údajů máte veškerá práva podle nařízení GDPR, zejména pak:

 • právo získat od společnosti Kentico potvrzení o tom, zda jsou vaše osobní údaje zpracovávány. A pokud ano, přístup k osobním údajům a další informace podle článku 15 nařízení GDPR, jako jsou např. účely zpracování, kategorie příslušných osobních údajů a příjemci nebo kategorie příjemců, kterým jsme osobní údaje sdělili nebo jim je budeme sdělovat;
 • právo na zajištění opravy nepřesností ve vašich osobních údajích podle článku 16 nařízení GDPR;
 • právo na zajištění výmazu osobních údajů za podmínek uvedených v článku 17 nařízení GDPR. Např. v případě, že osobní údaje už pro nás nejsou nezbytné v souvislosti s účely, pro které jsme je shromáždili nebo je zpracovávali;
 • právo na zajištění omezení zpracování za podmínek uvedených v článku 18 nařízení GDPR, např. pokud zpochybňujete přesnost zpracovávaných osobních údajů;
 • právo na obdržení svých osobních údajů, které jste nám poskytli, ve strukturované, běžně používané a strojově čitelné podobě a na převod těchto údajů jinému správci, aniž bychom tomu bránili, za okolností uvedených v článku 20 nařízení GDPR;
 • právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů na základě oprávněných zájmů společnosti Kentico (ve smyslu článku 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR) nebo proti zpracování těchto údajů pro účely přímého marketingu podle článku 21 nařízení GDPR.

Pro uplatnění svých práv se na nás prosím obraťte na e-mailové adrese: privacy@kentico.com.

Další aspekty zpracování údajů

Používání údajů za účelem ochrany práv a oprávněných zájmů společnosti Kentico 

Máme oprávnění používat vaše osobní údaje i k tomu, abychom zabránili potenciálním soudním řízením, která by proti nám mohla být zahájena. A také abychom ochránili svá práva a oprávněné zájmy (zejména před soudy) související s účelem, pro který jsme údaje zpracovávali a který je stanoven v těchto Zásadách ochrany osobních údajů – např. plnění pracovní smlouvy.

Zpracování vašich osobních údajů za tímto účelem je nezbytné pro oprávněné zájmy společnosti Kentico ve smyslu článku 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. Pro tento účel můžeme údaje zpracovávat po dobu odpovídající příslušným promlčecím lhůtám, a to obvykle do jedenácti let od data, kdy začne běžet poslední promlčecí lhůta. Tato lhůta se přeruší v případě, že vůči nám uplatníte jakýkoliv nárok týkající se příslušného účelu zpracování vašich osobních údajů až do konečného rozhodnutí soudu příslušného v předmětné věci.

Údaje třetích osob

Pokud nám předáte osobní údaje jakékoliv jiné třetí osoby, zajistěte prosím, abyste je předávali v souladu s nařízením GDPR. Především daná osoba musí vědět a souhlasit, že nám její údaje předáte a za jakým účelem.

Naše společnost bude mít oprávnění používat osobní údaje pro účel, ke kterému byly předány. Zpracování osobních údajů vychází z oprávněných zájmů naší společnosti ve smyslu článku 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR.

Bezpečnost údajů

Veškeré informace, které nám poskytnete, jsou chráněny a v bezpečí. Pro zabránění neoprávněnému přístupu, zachování přesnosti osobních údajů a zajištění správného použití osobních údajů jsme zavedli potřebné fyzické, elektronické a řídící procesy.

K vašim osobním údajům mají přístup pouze zaměstnanci společnosti Kentico, kteří je potřebují znát, aby je mohli zpracovat. Tyto osoby jsou vázány povinnostmi mlčenlivosti a pokud je nedodrží, mohou čelit kázeňským opatřením, včetně výpovědi pracovní smlouvy.